สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือจากชาวเรือประมงพื้นบ้าน กว่า 700 ลำ ในการขอหนังสือรับรองประกอบการ

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

Read more

นครปฐม  คนนับร้อยแห่เข้าแถวรับแจกทานข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดกว่า200ชุดวันเกิดเจ้าของร้านสมุนไพรคงคา

นครปฐม  คนนับร้อยแห่เข้า

Read more

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญพร้อมเกษตรอำเภอเลาขวัญเป็นตัวแทนชาวบ้านขอขอบคุณเจ้าของแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง

กาญจนบุรี  นายอำเภอเลาขว

Read more