ปทุมธานี   จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี พร้อมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

ปทุมธานี   จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี พร้อมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 11 พ.ย.2562 ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ประธาน เปิดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่คนไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมาโดยกำหนดให้มีขึ้น ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นวันที่ดวงจันทร์มีแสงสุขสว่างเต็มดวง โดยถือเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง ตลอดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นเมืองแห่งสายน้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหล ผ่านกลางจังหวัดและมีคูคลอง หนองบึงในพื้นที่จำนวนมากในอดีตประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลองได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ และการคมนาคมขนส่ง แต่ก็มีโอกาสที่จะกระทำ ล่วงเกินต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาจึงได้จัดให้มีพิธีขอขมาพระแม่คงคา เช่นเดียวกับคนไทยในจังหวัดใกล้เคียงและในภูมิภาคอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดปทุมธานี เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าติดต่อกันเรื่อยมา โดยในปีนี้ จัดให้มีการประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศ(สาวประเภทสอง) การแสดงรำวงย้อนยุค พร้อมมี วงดนตรี แสงสี เสียงและการออกร้านค้าต่างๆ อีกมากมาย