สุพรรณบุรี  ส.จักรยานมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาขั้นพื้นฐาน

สุพรรณบุรี   ส.จักรยานมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาขั้นพื้นฐาน
ที่ห้องประชุมโรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา หลักสูตร “ National MTB Coaching Course 2021 “ ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตร “ National MTB Coaching Course 2021 “ ระดับขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดคัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อไว้ที่บริเวณหน้าห้องอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19


พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคม กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา หลักสูตร “ National MTB Coaching Course 2021 “ ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) โดยกำหนดจัดการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขา ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเรืออากาศเอกสุภัทร ศรีไสว และนายสาโรช กาญจนานนท์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้


พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมต้องภูมิใจว่าคนที่จะได้เข้ารับการอบรมนั้นเราต้องคัดเลือกและดูพื้นความรู้ว่าท่านมีพื้นความรู้ตรงกับหลักสูตรที่เราเปิดขึ้นใหม่เราจะเอาผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เรื่องเสือภูเขาหรือคนทำทีม เป็นผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม หรืออดีตนักกีฬาที่คร่ำหวอดในวงการกีฬาเสือภูเขา มีหลายแห่งทำเรื่องขอเข้ามารับกาอบรมซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ จุดประสงค์เราที่จะเอาพวกท่านมาอบรมเมื่ออบรมแล้ว ท่านนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้กับทีมได้นั่นคือประโยชน์ที่จะได้รับ


ที่ผ่านมาในอดีตเรามักจะไปเอาผู้ที่เข้ารับการอบรมมาจากสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากหลายหน่วยงานซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หลังจากที่ตนได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคม มาหลายปีได้เล็งเห็นว่าเราควรจะพัฒนาโดยอบรมให้ตรงกับขีดความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาให้มีทักษะและ เพิ่มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตได้ด้วย พลเอกเดชา นายกสมาคมจักรยานฯกล่าว
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี