นครปฐม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 16 ปี

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 16 ปี

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมทำพิธีสักการะพระศรีศาสดา พระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย องค์พระวิษณุกรรม และอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 16 ปี

ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา