สุพรรณบุรี ผู้ว่าสุพรรณส่งตัวผู้ที่กักตัวครบ14วันกลับบ้านพร้อมยกทั้ง18คนเป็นฮีโร่

สุพรรณบุรี ผู้ว่าสุพรรณส่งตัวผู้ที่กักตัวครบ14วันกลับบ้านพร้อมยกทั้ง18คนเป็นฮีโร่
ที่โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งผู้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาเริ่มป่วย หรือ Quarantine ที่กักกันตัวครบ 14วันแล้วไม่พบเชื้อ เพื่อส่งคนปลอดเชื้อสู่สังคมปลอดภัย จำนวน 18 คน ได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ค้ากุ้งอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสมุทรสาคร กลุ่มที่2 คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปสนามชนไก่ จ.อ่างทอง สำหรับผู้ที่กักตัวเองครบกำหนดแล้วออกจาก Quarantine วันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรียังได้มอบหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลผู้ปลอดเชื้อโควิด-19 เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอมัยให้กับทุกคนด้วย


นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าวันนี้ได้ส่งผู้กักกันตัวเอง ที่ Local Quarantine ครบ14วันกลับบ้าน จำนวน18คน แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้อง 7คน และกลุ่มคือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากสนามชนไก่ จ.อ่างทอง วันนี้ได้กลับบ้าน 11คน สำหรับกลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วมั่นใจว่าเชื่อไวรัสโควิด-19จะไม่ระบาดจากกลุ่มผู้ค้ากุ้งอีก ส่วนผู้ที่กักตัวเองที่เหลือ Local Quarantine โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25 คน ส่วนตัวมั่นใจว่าไม่น่าจะมีผู้ติดเชื่อเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไม่ประมาทต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


ทั้งนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มากักตัวเอง ที่ Quarantine แห่งนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี ท่านเองเปรียบเสมือนฮีโร่คนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เสียสละเวลาส่วนตัวของท่านมากักตัวเอง14วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ในรอบที่2 ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย สำหรับ18คนที่กลับบ้านวันนี้ทุกคนปลอดเชื้อแล้ว และเน้นย้ำให้ทุกคนป้องกันตัวเอง 100 เปอร์เซ็นด้วย


ทางด้านนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแพทย์พยาบาล รพศูนย์เจ้าพระยายมราช ลงพื้นที่ตลาดพอเพียง ภายในปั๊ม ปตท.หลักเมือง ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม เป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตลาดนัด
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี