ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต พร้อม!ซื้อวัคซีนต้านไวรัสCOVID -19เพื่อคนรังสิต90ล้านบาท

เทศบาลนครรังสิต พร้อม! เตรียมงบประมาณจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัส COVID -19 เพื่อคนรังสิต 90 ล้านบาท

จากการไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี แสดงความพร้อมเตรียมใช้งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจัดซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ทุกหลังคาเรือน คนละ 2 โดส (ราคา 1,000 บาท/คน) ซึ่งคาดว่าต้องใช้งบประมาณ จำนวน 90 ล้านบาท

การซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นมาตรการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ที่กำลังขยายตัว โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตซึ่งมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ไร้ความกังวล สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเทศบาลนครรังสิตมีเงินงบประมาณสะสมพร้อมดำเนินการทันทีถ้ารัฐบาลไฟเขียวให้ท้องถิ่นสามารถจัดซื้อได้ และถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ถ้ามีความล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อบุคคลและประโยชน์สาธารณะ

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดเวลา และขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคที่ประกาศโดยรัฐบาลและจังหวัดปทุมธานี