สุพรรณบุรี  ส่งทีมแพทย์พยาบาลช่วยสมุทรสาครพ่อเมืองส่งเดินทางให้กำลังใจ

สุพรรณบุรี  ส่งทีมแพทย์พยาบาลช่วยสมุทรสาครพ่อเมืองส่งเดินทางให้กำลังใจ
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์แพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบดอกไม้ให้กำลังใจในโอกาสส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไปช่วยจังหวัดสมุทรสาคร ในการปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุกไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงคนไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 13 -18 ม.ค.64 ที่ศูนย์อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาดีจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้มีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงทั้งคนไทยและต่างด้าวมีจำนวนมากเช่นกัน


ด้านนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าได้จัดทีมคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่1 เป็นบุคลากรการแพทย์ รพ.ด่านช้าง รพ.หนองหญ้าไซ รพ.ดอนเจดีย์ รพ.เดิมบางนางบวช รพ.สามชุก รพ.ศรีประจันต์ ออกเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19เชิงรุกโดยเดินทางวันที่12ม.ค.64 ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 13-15 มค.64 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนทีมที่2 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชและ โรงพยาบาลพระสังฆราชองค์ที่ 17 รวม 8 คน จะไปปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาดีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับผู้ป่าวโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 13-18 ม.ค.64

ขณะที่นายแพทย์พลากร สุภาพวานิช เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้กล่าวว่า ดีใจที่ได้ไปช่วยเหลืองพี่น้องประชาชนคนไทยและต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนตัวก็กังวลใจบ้างเล็กน้อย แต่ยินดีทำเพื่อคนไทยทุกคน และขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันสวมแมสก์หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วย สำหรับตนเองในการไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีกำลังจากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี