กาญจนบุรี  ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ บริจาคโลหิต

กาญจนบุรี  ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤต Covid-19
ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พันเอกเฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมกำลังพลทหาร และจิตอาสาของหน่วย จำนวน 15 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลทองผาภูมิ ไว้สำหรับเป็นคลังเลือดกลางเพื่อสำรองให้กับผู้ป่วย ซึ่งในหลายพื้นที่ได้ขาดแคลนโลหิตหลังโควิดระบาดระลอกใหม่ ทำให้ผู้บริจาคน้อยลงส่งผลกระทบทำให้ภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา


เกษร เสมจันทร์