สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯเปิดงานเทศกาลอาหารจานแห้วสมหวังที่วังยาง

สุพรรณบุรี รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯเปิดงานเทศกาลอาหารจานแห้วสมหวังที่วังยาง
เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2 แข่งขันปอกแห้ว แข่งขันกินแห้ว ประกวดผลผลิตหัวแห้ว GI : แห้วสุพรรณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงาน เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2 โดย จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับททท.สำนักงานสุพรรณบุรี หอการค้า จ.สูพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ และ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ที่ ริมถนน 340 สายสุพรรณบุรี-ชัยนาท บริเวณปั๊มบางจาก (ถาวรสุพรรณ) ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรี ได้มาร่วมพิธีเปิดและขับร้องเพลง”อะเมชิ่งสุพรรณบุรี” บนเวทีเพื่อสร้างสีสันในงาน มีนายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นางดวงใจ คุ้มสะอาด นางสาววิมลฤดี ฟักมณี รอง ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี นายครองพล พนาสันติภาพ ประธานหอการค้า จ.สุพรรณบุรี นายเชาวลิต ทวีไทย รองประธานหอการค้า จ.สุพรรณบุรี นายพิชิต รุ่งเรือด้วยบุญ นายกเทศบนตรีตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ สำนักงาน ธ.กส.จังหวัดสุพรรณบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเซิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยางเกษตรกร ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานกันอย่างคึกคัก


ซึ่งก่อนพิธีเปิดงานจัดให้มีการแข่งขันปลอกแห้ว แข่งขันกินแห้ว กะติกาใคร กินแห้วหมดน้ำหนัก 3 ขีด หมดก่อน เป็นผู้ชนะ ผลปรากฏว่านายวรวุฒิ สมใจเพ็ง ชาว ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ แชมป์เก่าแข่งกินแห้วปีที่ผ่านมา กินแห้วหมดก่อนคว้ารางวัลชนะเลิศกินแห้วไปครอง 2 ปี ซ้อน และมีการประกวดผลผลิตหัวแห้ว GI : แห้วสุพรรณ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หนึ่งเดียวของ จ.สุพรรณบุรี) จากนาเกษตรกรในชุมชนตำบลวังยาง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากแห้ว

โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิต และสินค้าเกษตรต่างๆสินค้า OTOP ของดี อ.ศรีประจันต์ และของดี จ.สุพรรณบุรี กว่า 60 ร้าน
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและสร้างคุณคำอาหาร ที่มีส่วนผสมจกแห้ว อาหารพื้นถิ่นของตำบลวังยางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของแห้วจีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) : แห้วสุพรรณ และการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของเยาวชน จ.สุพรรณบุรี ให้ก้าวเข้าสู่กรเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโก การออกร้านจำหน่ายแปรูปสินคจากแห้ว สินค้า โอทอป ของดีศรีประจันต์ กว่า 60 ร้านค้า ชมการแสดงบนเวทีต่างๆอีกมากมาย
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี