กาญจนบุรี กองกำลังสุรสีห์ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ กองทัพบกอาสา

กาญจนบุรี หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น
ี่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสะพานลาว ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภเทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ตชด.ที่ 135 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนคณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสืบสานพระราชปณิธานฯ โดยร่วมกันปลูกป่าและสร้างฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าและกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง
เกษร เสมจันทร์