อุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณี

ทส.ถวายเทียนพรรษา สืบสานประเพณีอันดีงาม
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายวัดในพื้นที่ สืบสานประเพณีอันดีงาม
ที่ วัดหนองแกใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำคณะ ผู้อำนวยการ ผู้แทน เจ้าหน้าที่ บุคลากร หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นำเทียนและผ้าอาบน้ำฝน จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาถวายเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี พระครูวจีสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองแกใหม่ เจ้าคณะตำบลแจระแม รับถวายฯ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนาให้ศีลให้พร


สำหรับ วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุจะไม่ไปจำพรรษาที่วัดอื่นได้ เนื่องจากในอดีต การเดินทางในช่วงหน้าฝนได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษาที่วัดในช่วงนี้เพื่อศึกษาพระธรรมที่วัด จึงทำให้ชาวพุทธนิยมถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพากันถวายเทียนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย ในช่วง 3 เดือนที่จำพรรษา ปัจจุบัน การถวายเทียนพรรษา นับเป็นการอนุรักษ์รักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่เชื่อกันว่า การถวายเทียน หรือ สิ่งให้แสงสว่าง จะส่งผลบุญกุศลถึงความสว่างในชีวิต ทั้งสติปัญญาและการดำเนินชีวิตที่ราบรื่น


ทั้งนี้ การถวายเทียนพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน รวมทั้งปัจจัยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในการถวาย ประกอบไปด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี ,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 อุบลราชธานี ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี ,สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี ,สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ,สวนสัตว์อุบลราชธานี และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี

ธนัชชัย จึงเจริญ