นครปฐม สถานศึกษาในจังหวัดเข้มงวดเปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
บรรยากาศวันเปิดการเรียนการสอนวันแรก ที่จังหวัดนครปฐม สถานศึกษาต่างๆ เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะเด็กชั้นอนุบาล เช่นที่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า โดยให้นักเรียนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดฆ่าเชื้อทำความสะอาดรองเท้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนผู้ปกครอง อนุญาตให้ส่งลูกหลานได้เฉพาะบริเวณหน้าประตูทางเข้าเท่านั้น ยกเว้นนักเรียนชั้นอนุบาล 1 นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย


นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และ English Program ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 2,862 คน ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมมาตรการในการรองรับ ตั้งแต่นักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียน มีการวัดไข้ หากตรวจแล้วพบว่าอุณหภูมิ 37.5 จะให้นักเรียนกลับบ้านทันที รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ 6 มาตรการหลักของจังหวัดนครปฐม ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ลดการแออัด การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มสลับมาเรียนวันเว้นวันเพื่อลดความแออัด
สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการวัดไข้ และล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ของเล่น ช้อน ถาด สำหรับรับประทานอาหาร มีการแยกใช้ส่วนตัว โดยมีสัญลักษณ์ประจำของนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้ของร่วมกันอีกด้วย
*********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว
1 ก.ค. 63