ปทุมธานี ชาวนาปทุมฯคึกคักเร่งไถนาปรับพื้นที่ เตรียมลงมือหว่านปลูกข้าวหลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ชาวนาปทุมฯคึกคักเร่งไถนาปรับพื้นที่ เตรียมลงมือหว่านปลูกข้าวหลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงนี้เกษตรกรชาวนาจังหวัดปทุมธานีต่างดีใจ ได้ลงมือไถและปรับพื้นที่การทำนา เตรียมการเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูกาลทำนา โดยบรรยากาศหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีการไถนาในแปลงนาของตัวเอง เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้น้ำมีเพียงพอที่จะทำนาปลูกข้าวได้ หลังจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้หยุดการทำนามาหลายเดือน เนื่องจากในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอในการทำนาประกอบกับจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้หยุดการทำนาไปก่อนในช่วงฤดูแล้ง และฝนทิ้งช่วงไปนานทำให้ไม่สามารถทำนาได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขาดรายได้ไปหลายเดือน และในปัจจุบันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวดีใจที่จะได้กลับมาปลูกข้าวอีกครั้ง แหล่งน้ำที่ไม่เคยมีน้ำ ปัจจุบันหลังฝนตกทำให้น้ำตามคลองธรรมชาติกลับมามีน้ำขึ้นมาอีกครั้ง เกษตรกรสามารถที่จะใช้สูบน้ำเข้านาในการลงมือปลูกข้าวได้อีกครั้ง และฝนที่ตกลงมายังสร้างความชุ่มชื่นให้แก่พื้นที่สวนผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วย ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายอำเภอของจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลาย และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยชาวนาในพื้นที่ตำบลคลอง7 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เร่งนำรถไถ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อมาไถนาย้ำเทือกอย่างขะมักเขม้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำนาโดยเกษตรกรชาวนา ต้องเร่งลงมือหว่านข้าว ในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งน้ำฝน เป็นปัจจัยหลักของน้ำต้นทุนในการทำนา


นายสนั่น แสงใส เกษตรกรทำนาอำเภอคลองหลวง เปิดเผยว่าเมื่อคืนวานที่ผ่านมาในพื้นที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว ในวันนี้ตนเองจึงได้นำรถไถนามาเร่งย่ำเทือก เพื่อเตรียมแปลงนาปรับพื้นที่เตรียวหว่านข้าวโดย ที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาภัยแล้งประกอบกับน้ำทะเลหนุนคลองรังสิตประยูรศักดิ์ทำให้น้ำในคลองกร่อยเค็ม และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน รวมทั้งจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรหยุดการทำนาช่วงฤดูแล้งออกไปก่อน หลังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ตนเองจึงเร่งลงมือไถนาเพื่อปลูกข้าวเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีนี้น้ำท่าบริบูรณ์ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี