ผอ.ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เชื่อมโยงโครงการท่องเที่ยว ล้อ ราง เรือ เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมหลังวิกฤตโควิด-19 และได้เชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท สำนักงานกรุงเทพมหานคร (นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์) ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เส้นทาง คลองภาษีเจริญ คลองด่าน คลองบางขุนเที่ยทและคลองหลวง เริ่มต้นการเดินทาง ลงเรือ ณ ท่าเรือบางหว้า ตามเส้นทาง คลองภาษีเจริญเข้าสู่คลองด่าน คลองโบราณมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านการคมนาคม การค้าขายกับต่างประเทศ อีกทั้งเป็นเส้นทางทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาสนสถานเก่าแก่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดประดู่ฉิมพลี วัดอัปสรสวรรค์ และวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๓ เดินทางเข้าสู่คลองบางขุนเทียน เยี่ยมชมแหล่งสวนเกษตรภูมิใจ การ์เด้นท์ รุกขมรดกของแผ่นดิน บรรยากาศที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ที่น่าสนใจคือ และมีต้นลิ้นจี่อายุกว่า ๑๐๐ ปี เคราฤษี พันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศปลายทางอยู่ที่คลองบางหลวง แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาตินิยมเกินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง กรุงเทพมหานคร…