ตรัง รองผู้ว่าฯและศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐ เนื่องจากมีประชาชนแงะเกษตรกรมาใช้บริการจำนวนมาก
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง เดินทางลงพื้นที่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์ เพื่อตรวจการจัดพื้นที่ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่เดินทางมาใช้บริการของธนาคาร พบว่ามีประชาชนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อต้องการคิวแรกๆจะได้ไม่ต้องรอนาน และมีการแยกประเภทผู้ใช้บริการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์ มีผู้ใช้บริการวันละ 500 คน จากนั้นได้เดินทางไปที่ธนาคารออมสิน สาขาตรัง พบว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน

 

ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้นั่งรอคิว และมีการแจกน้ำดื่มพร้อมขนม ให้กับประชาชนที่มารอบริการ ที่ธนาคารออมสินมีประชาชนมาใช้บริการ ประมาณ 500 คน และเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง ซึ่งเป็นที่สุดท้ายของการลงพื้นที่ตรวจนั้น พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 600 คน โดยทางธนาคารได้จัดสถานที่ เก้าอี้ให้ประชาชนได้นั่งรอ การแจกบัตรคิวให้ประชาชน รอเรียกตามคิว เพื่อความสะดวก


นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานที่การดำเนินงานของธนาคารทั้ง 3 ธนาคารนั้น เพื่อต้องการสอบถามข้อมูลและการแก้ปัญหาของธนาคาร เนื่องจากประชาชนและเกษตรกรมาดำเนินการธุรกรรม ส่วนใหญ่จะมาเบิกเงินที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล การร้องทุกข์ของประชาชนที่ยังไม่รับเงินเยียวยา และอื่นๆ อีกทั้งพบว่าธนาคารได้มีการจัดสถานที่บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยมีการเว้นระยะห่างของประชาชน การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนที่จะเข้าไปในธนาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ประชาชนที่มารอบริการจนวนมากนั้น ส่วนหนึ่งจากประชาชนไม่ทำบัตร ATM เนื่องจากการจ่ายเงินค่าบัตร ATM นั้นเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี จึงส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรเดินทางมาจำนวนมากในแต่ละวัน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง