นครปฐม ครอบครัวสะสมทรัพย์พร้อม สจ.กลุ่มชาวบ้าน เตรียมเสบียงเต็มพิกัดเติมตู้ปันสุขตามชุมชน

นครปฐม  ครอบครัวสะสมทรัพย์พร้อม สจ.กลุ่มชาวบ้าน เตรียมเสบียงเต็มพิกัดเติมตู้ปันสุขตามชุมชน

นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์..นครปฐม เขต 5 และ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์  หัวหน้า สจ.กลุ่มชาวบ้าน พร้อมด้วยสจ.กลุ่มชาวบ้าน ร่วมปล่อยคาราวานรถส่งเสบียงเติมความสุขนำเครื่องบริโภคต่างๆที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ ไปเติมใส่ตู้ปันสุขทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดนครปฐม โดยมุ่งเน้นเป็นสะพานบุญ ศูนย์กลางส่งเสบียงจากผู้มีจิตศรัทธาสู่ปลายทางผู้รับผ่านตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความขาดแคลนในภาวะวิกฤต ยุค โควิด-19 และจะดำเนินไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิกฤตนี้

เมื่อเวลา 16.00 .วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) ภายในบ้านพักตระกูลสะสมทรัพย์ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดโครงการเสบียงเติมความสุขโดยนายอนุชา สะสมทรัพย์ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ และ นายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนมากเพื่อนำไปเติมตู้ปันสุขตามสถานที่ต่างๆที่มีการตั้งตู้ไว้ทั่วจังหวัดนครปฐม โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างครอบครัวสะสมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์จะช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาความขาดแคลนในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยทางครอบครัวสะสมทรัพย์จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างผู้ให้กับผู้รับ  เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างสุขให้ชาวจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ที่ระบาดอยู่เกือบทั่วโลก ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนมากโดยเฉพาะประเทศไทย อยู่ในยุคหยุดงาน หยุดกิจการ ปิดห้างร้าน  ประชาชนไม่มีรายได้เจือจุนครอบครัว

ซึ่ง นายอนุชา  สะสมทรัพย์  ได้กล่าวว่า ปัจจุบันพวกเรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากมาย ทั้งทางสุขภาพจิต สุขภาพร่างกาย จนถึงการสูญเสียชีวิต  ทางความเป็นอยู่ในสังคม  ทางเศษฐกิจในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้คนตกงาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้แรงงาน หาเช้ากินค่ำไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เหมือนก่อน แต่ด้วยคนไทยมีจิตใจที่เป็นกุศลไม่นิ่งนอนใจที่จะมีการแบ่งปันอาหารหรือของใช้ที่จำเป็น โดยได้จัดสิ่งของในรูปแบบต่างๆเช่นการช่วยเหลือทางการเงิน  การแจกอาหาร แจกถุงยังชีพ และยังมีจุดบริการที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ที่หลายๆท่านจะเรียกกันว่า “ตู้ปันสุข”

“ตู้ปันสุข”เป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกของ”ผู้ให้” และ”ผู้รับ”ที่จะเปี่ยมไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ท่านที่มีจิตเป็นกุศล ,กลุ่มชาวบ้าน,ครอบครัวสะสมทรัพย์และเพื่อนๆ ปรารถนาที่จะเป็นสะพานแห่งการแบ่งปันนี้จนกว่าวิกฤตครั้งนี้จะบรรเทา จึงได้มีการจัดเตรียมสิ่งของบริโภคจำเป็นเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ นม ขนมเด็ก น้ำดื่ม ฯ ออกแจกจ่ายผ่านตู้ปันสุขของชุมชนที่มีผู้ใจบุญได้ตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง

ให้ทุกครอบครัว เด็กๆอยู่อย่างมีความสุขตามสมควร จนกว่าสถานะการณ์จะบรรเทาขึ้น