มทร.รัตนโกสินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย คุณวิชาญ ธรรมสุจริต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลเนี่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัติริ์ย์

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร