นครปฐม ผู้นำที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยรักและห่วงใยพนักเทศบาลเมืองไร่ขิง

วันที่ 8 เมษายน2563 ผู้นำที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ด้วยรักและห่วงใยพนักเทศบาลเมืองไร่ขิง นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากผ้า ให้พนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงทุกคน เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดและป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                  นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง  กล่าวว่า… ในขณะปฏิบัติหน้าที่ความปลอดภัยต้องมาก่อน พนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิงทุกคนต้องปลอดภัยจากเชื้อไวรัวโควิด-19 วิกฤตครั้งนี้เราต้องให้ร่วมแรงร่วมใจกัน จึงสามารถก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19นี้ไปให้ได้

เมื่อเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมืองไร่ขิงปลอดภัย ประชาชนในชุมชนก็ต้องปลอดภัย อยู่ที่การใส่ใจดูแลตนเองของทุกคน  เพื่อช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19  ลดการแพร่เชื้อ ไม่จำเป็นให้อยู่บ้าน สถานการณ์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าตัวประชาชนเองไม่ช่วยตัวเองรักษาความปลอดการติดเชื้อ ไม่ปกปิดหากเกิดอาการ แจ้งหมอก่อนคนรอบข้างที่เรารักจะติดเชื้อจากเรา  สังสัยไปที่เสี่ยงพบแจ้งแพทย์ทันที