สมุทรปราการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปิดอาคารจอดรถโซน 3 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สมุทรปราการ 2463 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปิดอาคารจอดรถโซน 3 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
*****ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะปิดให้บริการอาคารจอดรถโซน 3 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD -19 ประกอบกับในช่วงนี้มีผู้เข้ามาใช้บริการอาคารจอดรถน้อยลง จึงทำการปิดอาคารจอดรถโซน 3 เป็นการชั่วคราว โดยในระหว่างที่มีการปิดอาคารจอดรถโซน 3 เป็นการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารและลานจอดรถยนต์ 2 , 4 และ 5 ที่อยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง
********************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925