ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ที่จังหวัดตรัง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ที่จังหวัดตรัง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกคำสั่งปิดสถานที่อีก 22 แห่ง หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 5 จังหวัดตรัง ซึ่งตั้งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ตรัง
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แถลงว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ที่จังหวัดตรังมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 4 ราย และพบผู้ป่วยรายใหม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนในวันนี้ 9 ราย รวมผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 89 ราย ส่งตรวจเชื้อไม่พบเชื้อ 63 ราย รอผลตรวจ 22 ราย


อย่างไรก็ตามนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดตรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งปิดสถานที่ 22 แห่ง เช่น สถานศึกษา สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น หากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภค
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง