อบจ.ราชบุรีรวมพลังขับเคลื่อนต้านภัย COVID-19

อบจ.ราชบุรีรวมพลังขับเคลื่อนต้านภัย COVID-19 เมื่อเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนต้านภ้ย COVD-19 เพื่อหารือช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและฝ่ายข้าราชการประจำ

โดยทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมกับบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ค่าเชื้อมอบให้กับจังหวัดราชบุรีพร้อมหาแนวทางในการขับเคลื่อนสถานการณ์ดังกล่าวให้เบาบางลง โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรีต่อไป

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรึ