นครปฐม วัดไร่ขิงพระอารามหลวงประกาศ ปิดพระอุโบสถ

นครปฐม   วัดไร่ขิงพระอารามหลวงประกาศ ปิดพระอุโบสถ

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกาศปิดพระอุโบสถ ตั้งแต่วันที่26มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของดรติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดสักการะและแก้บนบริเวณวัด เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพุทธศาสนิกชน  ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

จากการสอบถามชาวบ้านที่มาสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง พระคู่บ้านของชาวสามพราน  กล่าวว่ารู้สึกใจหาย เพราะเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเรื่องใดก็จะมากราบสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง แต่ตอนนี้คนทั่วประเทศมีทุกข์เพราะพิษโรคไวรัส โควิด-19 จึงทำให้วัดไร่ขิงต้องปิดพระอุโบสถ งดเข้ากราบไห้วขอพร ก็คงต้องรอให้เหตุการณ์ดีขึ้นและรอประกาศของทางราชการ ในส่วนบรรยากาศการปิดพระอุโบสถทำวัดเงียบเหงามากมีพุทธศาสนิกชนบางคนไม่ทราบข่าวปิดพระอุโบสถได้มากราบไหว้ แต่ทางวัดก็ได้จัดเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์ตรวจคัดกรอง จัดที่ล้างมือไว้ ก่อนเข้าไห้วพระพุทธรูปจำลองเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย