มทร.รัตนโกสินทร์ห่วงใยคุณ นโยบายดีๆ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มทร.รัตนโกสินทร์ห่วงใยคุณ นโยบายดีๆ ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากการประชุมเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19 เมื่อวันก่อน มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19 โดยสนับสนุนการทำประกันภัยไวรัสโคโรนา​ (covid-19)ของบุคลากร​ทุกพื้นที่ ตามที่จ่ายจริง​ แต่ไม่เกิน​ 350 บาท​แจกหน้ากากอนามัย เเละเจลล้างมือให้กับบุคลากรทุกท่าน

ทั้งนี้​ สำหรับการทำประกันภัยระหว่างวันที่​ 1 มีนาคม​ ถึง​ 5 เมษายน​ 2563 *ใช้หลักฐานที่แสดงถึงการทำประกันภัย​ เช่น​ ใบเสร็จรับเงิน​ กรมธรรม์ประกันภัย​ ยื่นขอรับเงินสนับสนุนผ่านคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัดมายังกองกิจการพิเศษ​ ภายในวันที่​ 5 เมษายน​ 2563 สามารถสอบถามเพิ่มเติม​ โทร​ 2071 กองกิจการพิเศษ นอกจากนี้เพื่อดำเนินการตามมาตราการติดตามผลและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยบริหารจัดการให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ 100% และจัดให้มีการทำงานที่บ้าน work at homeในส่วนของบุคลากรเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย