สมุทรปราการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

สมุทรปราการ     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  จัดการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

***** วันนี้ 25 มีนาคม 2563 ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี สมุทรปราการ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค แฟนเพจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่สนับสนุนปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วประเทศ โดยวิทยากรจากสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีหัวข้อการอบรมดังนี้  การปฏิบัติการและป้องกันการติดเชื้อระหว่างปฎิบัติการ  การสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และการทำความสะอาดชุดปฏิบัติงาน

 

การกำจัดขยะเชื้อหลังออกปฏิบัติการและการกำจัดเชื้อบนรถฉุกเฉิน  ฝึกปฏิบัติการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสา ปลอดภัยในการติดเชื้อ COVID-19  ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

****************************************************************

วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925