ราชบุรี จัดงาน”มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in love @ เขาชะงุ้ม

ราชบุรี   จัดงาน”มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in love @ เขาชะงุ้ม ระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 25 ก.พ. 63 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน”มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก” Ratchaburi in love @ เขาชะงุ้ม” ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จ.ราชบุรี กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอาทิ กล้วยไม้ ไม้ใบ บอนไซ และสวนหิน ที่สามารถส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก รวมถึงมีศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการ ดูแล และขยายพันธ์ไม้ ที่มีคุณภพ และเป็นทีต้องการของผู้ซื้อ รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตกลัวยไม้ที่สำคัญของประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านการเกษตร

โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงจากพรรณไม้นานาพันธุ์ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขึ้นอัฒจรรย์ความงามแบบมุมสูงของลาน”พรมดอกไม้” อลังการกับอุโมงค์ดอกไม้ที่ประดับไปด้วยไปด้วยกล้วยไม้และพรรณไม้นานาชนิด สนุกเพลิดเพลินกับเขาวงกต@ เขาชะงุ้ม อิ่มอร่อย และเลือกซื้ออาหาร ของฝาก ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์การเกษตร ตลอดจนมีมุมถ่ายภาพกับมาสคอตประจำงาน คือ “น้องลูกรัง” สัญลักษณ์ที่มาของการศึกษาและพัฒนาดินลูกรังที่มีความเสื่อมโทรม จนสามารถเพาะปลูกได้
*******************
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
จ.ราชบุรี รายงาน.
โทร.081-627-4337