นครปฐม  นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงมอบหมวกจราจรให้ตำรวจจราจรสภ.สามพราน

นครปฐม  นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงมอบหมวกจราจรให้ตำรวจจราจรสภ.สามพราน

วันที่ 20 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง มอบอุปกรณ์ด้านงานจราจร หมวกจราจร ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านจราจร สถานีตำรวจภูธรสามพราน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน ตรวจตราตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพื่อให้เกิดความปลดภัยและช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของข้าราชการตำรวจจราจรระหว่างปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย