มูลนิธิดวงประทีปจัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

12ม.ค.2562
มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย
คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ โดยมีนาย สุชัย พงษ์เพียรชอบประธาน อปพร.เขตคลองเตยหรือลุงต่าย ของเด็กๆชาวคลองเตยและนาย ผล เตชะอนันต์ตระกลู ประธานมูนิธิรวมน้ำใจร่วมงานกิจกรรมวันนี้มีเด็กๆจากชุมชนคลองเตย ร่วมมากกว่า 1,000 คน หมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับชมการแสดงของเยาวชนบนเวทีและร่วมกันรณรงค์ลดโลกร้อน

ซึ่งคำขวัญวันเด็กของมูลนิธิดวงประทีปปีนี้คือ’เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม’