นครปฐม  วัดไผ่ล้อมจัดมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพรและเหรียญหล่อพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์•

นครปฐม  วัดไผ่ล้อมจัดมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพรและเหรียญหล่อพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์•

เมื่อวันที่ 5ธันวาคม 2562 ที่ วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

วัดไผ่ล้อมจัดมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพร  หน้าตัก9นิ้ว  ที่มอบให้ 143 เรือนจำทั่วประเทศ  เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ยังเรือนจำ และทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ถือเป็นวัดแรกที่ได้มอบพระบูชาให้ทัณสถานทั่วประเทศ และเพียงแห่งเดียว เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง  ได้กราบสักการะบูชา. ซึ่งพระพุทธเมตตาประทานพร  เปรียบเสมือนองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการให้กระทำแต่กรรมดี ไม่ประพฤติผิด อยู่ในหลักศีลธรรมอันดี โดยพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพร  หน้าตัก9นิ้ว พร้อมด้วยวัตถุมงคลงามล้ำเลิศ เหรียญพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์• 108 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม  เพื่อเป็นที่ระลึกงานบุญ “สร้างบ้านให้พ่อ”  ซึ่งได้มีการจัดมหาพุทธาภิเษก กลางวันจรดกลางคืน  โดยมี พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต  เพิ่มความเข้มขลัง  จากทั่วทุกภาคกว่า20รูป

โดยในเวลา 12.19 น. ได้จัดให้มีพิธีบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดา เพื่อบูชาฤกษ์  บูชาครูบาอาจารย์

และในเวลา 13.19 น. พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ธัมจักรกัปปวัตนสูตร พระสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์

โดยในเวลา 15.19 น.ได้นิมนต์ พระพิธีธรรม 4รูป จากวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สวดคาถามหาพุทธาภิเษก และนิมนต์พระเถราจารย์ผู้เข้มขลังในด้านต่างๆจากทั่วทุกภาค นั่งปรกอธิษฐานจิต  เพิ่มความเป็นสิริมงคล และความเข้มขลัง  แก่วัตถุมงคล และผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีรายนามพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

ในการพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพร

เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน พูลเพิ่มทรัพย์

108 ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข

ณ วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม   อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

*******************************************

 

ชุดที่ 1 เวลา 15.19 น. – 17.19.น.

พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จภ.15  จุดเทียนชัย

 1. หลวงปู่ฟู อติภทฺโท วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา อายุ 97 ปี
 2. หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก วัดบ้านมะเกลือ จ.นครสวรรค์ อายุ 84 ปี
 3. หลวงปู่สนม อติธมฺโม วัดพระปรางค์เหลือง จ.นครสวรรค์ อายุ 97 ปี
 4. หลวงปู่ปั่น กวิสสโร วัดหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม อายุ 90 ปี
 5. หลวงพ่อเจริญ มุนิจารี วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ อายุ 80 ปี
 6. หลวงพ่อสุรินทร์ เขมภูสิโต วัดบึงนาราง จ.พิจิตร อายุ 70 ปี
 7. หลวงพ่อสมชาย ฉนฺทสโร วัดปริวาส จ.กรุงเทพฯ อายุ 66 ปี
 8. หลวงพ่อสะอาด อาวุธสีโล วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ อายุ 85 ปี
 9. หลวงพ่อไพรินทร์ ทนตฺจิตฺโต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก อายุ 70 ปี
 10. หลวงพ่อสนม ฉันทสีโล วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร อายุ 70 ปี
 11. หลวงพ่อเก๋น สิริวฑฺฒโน วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา อายุ 54 ปี
 12. หลวงพ่อน้ำฝน กิตฺติจิตฺโต วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม อายุ 57 ปี

พระพิธีธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม สวดคาถามหาพุทธาภิเษก

รายนามพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

ในการพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาประทานพร

เหรียญหล่อพญาเต่าเรือน พูลเพิ่มทรัพย์

108 ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข

ณ วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

*******************************************

 

 

ชุดที่ 2 เวลา 18.19 น. – 20.19.น.

หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโณ วัดตาล จ.นนทบุรี ดับเทียนชัย

 1. หลวงพ่อชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ วัดวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม อายุ 77 ปี
 2. หลวงพ่อล้อม ชยธมฺโม วัดไผ่รื่นรมย์ จ.นครปฐม อายุ 88 ปี
 3. หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม อายุ 77 ปี
 4. หลวงพ่อแถม สีลสังวโร วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี อายุ 77 ปี
 5. หลวงพ่อชม อลีนจิตฺโต วัดโปรดสัตว์ จ.อยุธยา อายุ 86 ปี
 6. หลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโณ วัดตาล จ.นนทบุรี อายุ 80 ปี
 7. หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม อายุ 63 ปี
 8. พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม อายุ 57 ปี
 9. หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน วัดสว่างอารมย์ จ.นครปฐม อายุ 62 ปี
 10. หลวงพ่อน้ำฝน กิตฺติจิตฺโต วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม อายุ 47 ปี

พระพิธีธรรม วัดพระบางมงคล จ.นครสวรรค์ สวดคาถาเมตตามหานิยม ครอบจักรวาล

 

เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล และความเข้มขลัง ในสุดยอดวัตถุมงคลที่งามล้ำเลิศ เหรียญพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์• 108 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ซึ่งทางด้าน พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  หลวงพี่น้ำฝน  เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ได้กล่าวว่า ได้เวลาแล้วที่เราจะสร้างบ้านให้พ่อ เพื่อแสดงความกตัญญู ถึงแม้นท่านจะละสังขารไปนานแล้ว  ในครั้งนี้วัดไผ่ล้อม จึงจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์•  เพื่อเป็นที่ระลึกงานบุญ “สร้างบ้านให้พ่อ”  เหรียญพญาเต่าเรือน •พูล เพิ่ม ทรัพย์• ที่ด้านหลังของเหรียญ พญาเต่าเรือน รุ่น พูล เพิ่ม ทรัพย์  ครบรอบ 108 ชาตกาล หลวงพ่อพูล ศิษย์ดี ต้องมีครู  งานนี้เป็น งานใหญ่ ที่วัดไผ่ล้อมจัดสร้างขึ้นมา เพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ศาลาประดิษฐานสังขารหลวงพ่อพูล  พร้อมทั้งให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญเช่าบูชา เพื่อเสริมมงคลชีวิต   ติดต่อสอบถาม วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม โทร 082-2952295 ,085-4156464 ,061-7826264  ID Line : 085-4156464