นครราชสีมา เขาใหญ่มาราธอน 2562 วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

เขาใหญ่มาราธอน 2562 วิ่งเพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2562 ที่เส้นทางถนนธนะรัชต์และถนนทางเชื่อมเขาใหญ่ อำภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลกิจกรรมวิ่งพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อความแข็งแรงที่เขาใหญ่มาราธอน 2562 (KHAOYAIMARATHON 2019) วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

โดยมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์,มูลนิธิรักมืองไทย,มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบกร่วมจัดกิจกรรมวิ่งพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อความแข็งแรงที่เขาใหญ่มาราธอน2562″(KHAO YAI MARATHON 2019) วิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทยถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกำลังกายการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่ชาติเขาใหญ่มรดกโลกของประเทศไทยรวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามโครงการของมูลนิธิฯต่อไป

ซึ่งมีพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอนและเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ กล่าวรายงาน. โดยการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอนปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมทั้งสิ้น ถ้วยรางวัล ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการของทั้งมูลนิธิๆในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป…”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒ แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย–หญิง เป็น ๔ ประเภทดังนี้คือ

๑) Marathon ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร

๒) Half Marathon ระยะทาง ๒๑.๑ กิโลมตร

๓) Mini Marathon ระยะทาง ๑๐.๕ กิโลมตร

๔) Family Run ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร

๕) Run for Health ระยะทาง ๔.๒ กิโลมตร ไม่แบ่งอายุและเพศ

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

๑) Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมเงินรางวัล ๑๐, ๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัด ๕,๐๐๐ บาท

๒) Half Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overal ถ้วยพระราชทาน สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

3) Mini Marathon (ชาย/หญิง)

ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

4) Family Run ( ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+๑ รวม ๔ คน ) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท

รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

 สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ชนิดได้แก่ช้าง นกเงือก กวาง กระทิงและเสือตามลำดับการแข่งขันปี๒๕๖๑เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูปช้างสำหรับปี๒๕๖๒เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูปนกเงือกซึ่งมีความสามารถเรียงต่อกันได้5 ชิ้นเมื่อสะสมเหรียญครบปีต่อเนื่องแล้วมาต่อกัน  จะได้เหรียญรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก(The World Heritage Logo) เหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปสัตว์ในเขาใหญ่ ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ของทุกกลุ่มอายุในระยะวิ่งMarathon, Half Marathon, Mini Marathon และFamily Run จะได้รับถ้วยรางวัลนอกจากนี้ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะMarathon และHalfMarathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกพร้อมเสื้อFinisher และของที่ระลึก

พลเอกนินนาท เบี้ยวไข่มุขในฐานะกรรมการดำเนินงานแข่งและเทคนิคกล่าวว่าสำหรับไฮไลท์จากการแข่งขันอยู่ที่Marathon 42.195 กิโลเมตรเส้นทางวิ่งToscana Valley เขาใหญ่ประมาณ5 – 6 กิโลเมตร จะได้สัมผัสธรรมชาติและสถาปัตยกรรมหอเอนปิซ่าจำลองเหมือนได้วิ่งอยู่ในประเทศอิตาลีสำหรับข้อมูลนักวิ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิ่งจากกรุงเทพฯรองลงมานักวิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา, ชลบุรีและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่บริเวณจัดงานมีกิจกรรมมากมายนิทรรศการเกษตรอินทรีย์จากอำเภอวังน้ำเขียวตลอดจนกิจกรรมการแสดงดนตรีจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษอาทิสินค้าจากร้านวิสาหกิจชุมชน, สินค้าสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สินค้าOTOP, สินค้าSME  นอกจากนี้การจัดเลี้ยงอาหารในวันงานได้รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการกองทัพบกรวมทั้งจากCP เครือเจริญโภคภัณฑ์แจกอาหารเกี๊ยวกุ้งขนมจีบกาแฟจังเกิ้ลเป็นต้นนอกจากนี้หน่วยงานต่างรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาได้ระดมอาหารคาวหวานน้ำดื่มมาร่วมสนับสนุนอีกมากมาย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิองค์กรท้องถิ่นเทศบาลหมูสีกลุ่มพนักงานจากบริษัทฤทธาจำกัด, ธนาคารกรุงไทยสถาบันผู้นำเครือเจริญโคภภัณฑ์,    ทอสคาน่าแวลลเล่ย์เขาใหญ่, ครีรีมายากอล์ฟรีสอร์ทสปาฯลฯซึ่งชุมชนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากโรงเรียนทั้ง7โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลหมูสีรวมกันจัดอัศจรรย์เชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งก่อนเข้าเส้นชัย   น้อง นักเรียนยังจัดร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บขยะทั้งก่อนและหลังจบงาน

รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้งมูลนิธิอาทิการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาด้านพัฒนาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติดังปณิธานของฯพณฯพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ… “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทที่1วิ่งมาราธอน(42.195กิโลเมตร)

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล10,000 บาท

1. ชนะเลิศวิ่งมาราธอน(ชาย)

สิบเอกธนาทิพย์ ดีฉิม .ลพบุรี(2 ชม. 43 นาที)

2. ชนะเลิศวิ่งมาราธอน(หญิง)นางสาวรจศิรินทร์ นึกชอบ .สุรินทร์(3 ชม. 45 นาที)

รางวัลประเภทที่2วิ่งอาฟมาราธอน(21.1กิโลเมตร)ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล8,000บาท

1. ชนะเลิศวิ่งฮาฟมาราธอน(ชาย)นายวงศ์บวร ผัสดี.เชียงราย(1 ชม. 16 นาที)

2. ชนะเลิศวิ่งฮาฟมาราธอน(หญิง)

นางสาวอิสยาภรณ์ แสงทอง.ระยอง (1 ชม. 44 นาที)

รางวัลประเภทที่3 วิ่งมินิมาราธอน(10.5 กิโลเมตร)

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1. ชนะเลิศวิ่งมินิมาราธอน(ชาย)

นายธันวารัตน์ คําจริง.พิจิตร(37 นาที)

2. ชนะเลิศวิ่งมินมิาราธอน(หญิง)

นางสาวดลยาเคราะห์ดีกทม.(44.28 นาที)

รางวัลประเภทที่4 วิ่งแฟมิลี่รัน(4.2 กิโลเมตร)

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒนวรขัตติราชนารี

1.ชนะรางวัลชนะเลิศวิ่งแฟมิลี่รัน

นางชลธิชาประจง(แม่(20.03 นาที)

2.ชนะรางวัลชนะเลิศวิ่งแฟมิลี่รัน

..อชิรวิทย์ม่านกลาง(ลูก(20.04 นาที)

3.ชนะรางวัลชนะเลิศวิ่งแฟมิลี่รัน

..ณัฐพลม่านกลาง(ลูก)(20.06 นาที)

4.ชนะรางวัลชนะเลิศวิ่งแฟมิลี่รัน

..พัชรพลประจง(หลาน)(20.07 นาที)