ราชบุรี กาชาดมอบถุงยังชีพให้ชาวอำเภอโพธารามที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ ฝนตกน้ำท่วมบ้าน

ราชบุรี กาชาดมอบถุงยังชีพให้ชาวอำเภอโพธารามที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติ ฝนตกน้ำท่วมบ้าน

ราชบุร ที่อำเภอโพธาราม กาชาดราชบุรี มอบถุงยังชีพ เบื้องต้นให้กับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนมาก จากภัยพิบัติ ฝนตกน้ำท่วมบ้าน ที่ยังช่วยเหลือครอบครัวตัวเองไม่ได้ จากการตรวจเช็คของฝ่ายปกครอง อำเภอโพธาราม พบว่ามีประชาชนจำนวน 39ครอบ ครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากการสำรวจ และส่งรายชื่อแจ้งไปยังเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรีทราบ เมื่อเวลาช่วงบ่ายของเมื่อวาน นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ในเขตพื้นที่กาชาดกลุ่มเมืองคนสวยอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมอบหมาย คุณลัดดาวัลย์ ไตรวุฒิชน หัวหน้ากลุ่มกาชาด เมืองคนสวย ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของคณะเหล่ากาชาดราชบุรี คุณพรเทพ ไตรวุฒิชน ส.ท.ดลพินิจ ทองศิริกุล คุณพรรณี เตชอัมพร คุณพุฒิพร เลิศประภากุลทร คุณวิภา จงจิตโพธา เป็นตัวแทนร่วมมอบชุดถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่มีรายชื่อ จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ได้รับผล เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร ในเขตพิ้นที่ของอำเภอโพธาราม มีจำนวน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลดอนทราย จำนวน 8 ครอบครัวตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 13 ครอบครัว ตำบลเจ็ดเสมียน 5 ครอบครัว ตำบลดอนกระเบื้อง 2 ครอบครัว ตำบลบ้านเลือก 7 ครอบครัว ตำบลบ้านสิงห์ 2 ครอบครัว ตำบลคลองตาคต 2 ครอบครัว รวม 39 ครัวเรือน โดยมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช


นายอำเภอโพธารามร่วมรับมอบถุงยังชีพ ณ ห้องประชุมอำเภอโพธาราม มีนายศุภชัย ครุฑดำ ปลัดอาวุโส อำเภอโพธาราม ดำเนินการนำถุงยังชีพพร้อมคณะเหล่ากาชาดเดินทางไปมอบถึงบ้านของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ขณะเดียวกนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าจังหวัด.ราชบุรี ได้สั่งการ ให้นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เฝ้าระวัง น้ำท่วม และหาทางแก้ไข ทางเดินน้ำที่ท่อระบายน้ำไม่ให้ท่ออุดตัน ให้น้ำได้ระบายได้โดยไม่ท่วมขัง ในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน พร้อมให้รายงานสถานการณ์ให้จังหวัด ทราบทุกระยะต่อสถานกาณ์กราณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป.

ภาพ/ข่าว. สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
จ.ราชบุรี
รายงาน.