แขวงทางหลวงตรัง ได้งบประมาณเกือบ 3 ล้านบาท ในการป้องกันน้ำกัดเซาะ

แขวงทางหลวงตรัง ได้งบประมาณเกือบ 3 ล้านบาท ในการป้องกันน้ำกัดเซาะ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างคลองระบายแม่น้ำตรัง ที่มีความกว้าง 120 เมตร ทำให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขัง แต่การระบายน้ำที่เร็วส่งผลกระทบต่อคอสะพานทำให้คอสะพานทรุดจึงต้องเร่งทำการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน


นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง กล่าวว่า ตามที่กรมชลประทานได้อนุมันติงบประมาณหลายร้อยล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีการขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำกว้าง 120 เมตร ทำให้รองรับปริมาณน้ำได้มาก และระบายน้ำให้ไหลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อถนนสายตรัง – สิเกา และสะพานคลองช้างที่น้ำไหลผ่าน ซึ่งสะพานมีความกว้างเพียง 40 เมตร ซึ่งที่ผ่านมาน้ำได้ไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการกัดเซาะบริเวณไหล่ทางและบริเวณคอสะพานคลองช้าง ทำให้คอสะพานทรุดตัวลง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นทาง แขวงทางหลวงตรัง ได้ของบประมาณ 2.9 ล้านบาท มาดำเนินการป้องกันและแก้ไข


ทั้งนี้ทางแขวงทางหลวงตรัง ได้นำงบประมาณดังกล่าวมาจ้างเครื่องจักร โดยแขวงทางหลวงตรัง เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินงาน ได้มีการซื้อวัสดุที่ใช้ในการปรับระดับที่ทรุดตัวให้สามารถใช้งานได้ในระดับที่ปกติ และซื้อหินกลิ้งพร้อมกับจีโอเทคไทน์ เพื่อป้องกันวัสดุไหลออกจากสะพาน เป็นการป้องกันอย่างยั่งยืน คาดว่าจะสามารถลดความรุนแรงจากการกัดเซาะคอสะพานขาดได้ เพราะการออกแบบและการก่อสร้างตามหลักวิศวะกรรม การก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายน 2562 นี้ ซึ่งการก่อสร้างนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกรวยและแบริเออร์พลาสติก เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ขับรถผ่านไปมาทราบว่ากำลังมีการก่อสร้าง ขอให้ระมัดระวัง และเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยหากมีการแจ้งเตือน ว่ากำลังมีการก่อสร้าง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง