เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเขตอำเภอสามพราน6ราย

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเขตอำเภอสามพราน6ราย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562. นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  จัดหางานจังหวัด  แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสามพราน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเขตอำเภอสามพรานจำนวน 6 ราย  ในเขตตำบลสามพราน องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

รายที่1 เยี่ยมบ้าน นายสมบัติ  ยมนา อายุ 50 ปี อาศัยอยู่บ้านกลางแม่น้ำท่าจีนต้องเดินทางทางเรือเท่านั้นอยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 4 ตำบลสามพราน เป็นผู้พิการโรคกระดูกพรุน มีอาชีพปลูกผักบุ้งขายกำละ10 บาทรายได้ไม่แน่นอน  ได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีกสองคนลูกสาวเรียนอยู่ม.6 เป็นโรคกระดูกพรุน ส่วนลูกชายเป็นทหารเกณฑ์

รายที่2 นางบุญยงค์ มูลประชา อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9849 หมู่3 ตำบลสามพราน เป็นผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง ความดันสูง  ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท อาศัยอยู่บ้านประชารัฐ อยู่เพียงลำพังกับสุนัข1ตัว  มีลูกสองคนแยกย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นนานๆครั้งกลับมาเยี่ยมให้เงินใช้บ้าง400ถึง 500 บาท

รายที่3 นางทองย้อย ศรีสำราญ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่3 ตำบลสามพราน เป็นผู้สูงอายุ บางวันทำขนมขายหน้าบ้านพัก รายได้ไม่แน่นอน  ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 900 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท  อาศัยอยู่ในที่ของบุคคลอื่นอยู่กับลูกสาว  ลูกสาวทำงานลูกจ้างชั่วคราวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สภาพบ้านสะสมของเก่าไว้เยอะทำให้เกิดโรคได้ง่าย

รายที่4 นายสมคิด นุชเจริญ อายุ 60 ปีอยู่บ้านเลขที่ 69 / 2 หมู่5 ตำบลสามพราน เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท ได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท อาศัยอยู่กับเครือญาติ ไม่มีที่ดินของตนเองสภาพบ้านไม่มั่นคงอาศัยเพิงชายคา และขณะเข้าเยี่ยมมีความดันสูงพร้อมกับมีแผลกดทับที่ก้น แพทย์โรงพยาบาลสามพรานจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่รับตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลสามพราน

รายที่5 นางนิตยา ชูกลิ่น อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่2 ตำบลสามพราน   พิการเส้นเลือดหัวใจตีบต้องหาหมอตลอด รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท อาศัยอยู่กับบุตรสาว ซึ่งทำงานโรงงานฟอกย้อมรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 5,000 บาท บางเดือนก็ไม่ถึงอาศัยอยู่ในที่ดินมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งแยก

รายที่6 นายสมบัติ ชุ่มสมบุญ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/2หมู่2 ตำบลสามพราน เป็นผู้สูงอายุยากไร้อาศัยอยู่สองคนตายายไม่มีบุตร  ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุของยายเดือนละ 600 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท อาศัยอยู่ในที่ดินของตนเองปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานยายสุขภาพไม่แข็งแรง  เป็นเบาหวานและความดัน

ซึ่งนายกเหล่ากาชาดได้มอบเงินช่วยเหลือ และชุดอุปโภคบริโภค ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม แห่งละหนึ่งชุด ในการตรวจเยี่ยมทุกราย