อำนาจ​เจริญ​ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามกรณีผู้สติไม่ดีเดินลงน้ำแล้วจมหายไป

อำนาจ​เจริญ​ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำผู้สูญหาย กรณีผู้สติสติไม่ดี เดินลงน้ำแล้วจมหายไป

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ​เจริญ​ 3​ กันยายน​ 2562
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ​ จังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายบรรจง ชินแสน เกษตรอำเภอลืออำเภอ หัวหน้าส่วนราช และกำนัน ผู้เกียวข้อง ร่วมปรึกษาและวางกรอบการทำงาน ในการสำรวจพืชพันธ์ทางการเกษตร ถนน สะพาน ที่ประสบอุทกภัย ห้องประชุมเทศบาลตำบลเปือย สรุปว่า​ เกษตรที่ประสบภัย 1,653 ราย พื้นที่น้ำท่วม 23,264 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 19,461 ไร่​ ถนน ชำรุดเสียหาย 18 สาย​ ลูกรัง 17 สาย ลาดยาง 1 สายสะพานชำรุดสัญจรไม่ได้ 5 แห่ง​ สะพานไม้ 4 แห่ง สะพานเหล็ก 1 แห่ง


มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คื่อ นายสมบูรณ์ ปานดิษฐ์ อายุ 63 ปี คนจังหวัดอุบลราชธานี มาพักกับญาติ ที่บ้านอำนาจ หมู่ที่ 2 ตำบลอำนาจ​ มีผู้สูญหาย จำนวน 1 ราย เป็นคนสติไม่ดี เดินลงน้ำและจมหายไป คนหาปลาดึงแขนไว้ แต่ชายดังกล่าวยังลงน้ำไป อยู่ระหว่างการค้นหา​ กำนันทุกตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกลชิด เวลา 15.00 น.นายอำเภอ พร้อมด้วย นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักประดาน้ำจากทางหลวงมุกดาหารอำนาจเจริญ ออกค้นหาชายสติไม่ดีที่เดินจมหายลงหนองเลิงทม บ้านหัวดง ตำบลเปือย ยังไม่พบตัว

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​