สิงห์บุรี ภาคเอกชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) นายเทียนชัย ตรีชัยรัศมี ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปี 2565 ได้ตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรีทุกเครือข่าย ทุกองค์กร เพื่อแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งและตั้งโรงครัวให้กับชาวจังหวัดสิงห์บุรีที่ประสบอุทกภัย

สำหรับวันนี้มีพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ประมาณ 1,500 คน มารับข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ โรงเจปึงเถ้ากงม่าสิงห์บุรี