ตรัง วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดตรัง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565
ที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบโคมเทียน ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงเพลงสดุดีพระแม่ไทย พร้อมกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง