สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันนี้ (12 ส.ค.65) เวลา 09.00 น.

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วันแม่แห่งชาติ) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีทางม้าลายใหม่ ณ วัดพิกุลทองพระอารามหลวง เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุ

และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ กว้างไกลในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี