กาญจนบุรี รองผู้ว่าฯรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัย

กาญจนบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ


ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง 14 นิ้ว ใหักับ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี จึงจะต้องมีการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี