สุพรรณบุรี  มอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สุพรรณบุรี  มอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ให้แก่นางสาวสอิ้ง วงษ์เที่ยง และนางสาวอัมพร บุญส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ โดยมีนายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ นายเวทวัฒน์ เวทสรณสุธี นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ นายบารมี เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกร่าง นายทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และส่วนราชการร่วมพิธี

 

โดยหลังแรกมอบให้นางสาวสอิ้ง วงษ์เที่ยง อยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ 2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จากนั้นได้เดินทางไปมอบบ้านให้นางสาวอัมพร บุญส่ง อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นการส่งมอบบ้านหลังที่ 5 และหลังที่ 6 จากจำนวนทั้งสิ้น 9 หลัง ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของ “ทีมตำบลศรีประจันต์” และ “ทีมตำบลบ้านกร่าง” ในการบูรณการทุกภาคส่วนของตำบลจนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเป็นบ้านที่มั่นคงหลังนี้ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ให้การสนับสนุนด้านกำลังทหารช่างในการก่อสร้างบ้านร่วมกับทีมตำบลศรีประจันต์ ทีมตำบลบ้านกร่างและจังหวัดสุพรรณบุรี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดี นางสาวสอิ้ง วงษ์เที่ยง และนางสาวอัมพร บุญส่ง ที่ได้รับโอกาสจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกครอบครัวผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ คือ ต้องเป็นผู้ยากไร้มีความประพฤติดี ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด และได้รับการรับรองจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ดังนั้นจึงขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ขออย่าทำสิ่งที่ผิดกฎหทายขอให้ทำแต่ความดีแล้วความดีก็จะตอบแทนเรา ขอให้ตอบแทนช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามโอกาสที่สมควร
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี