สิงห์บุรี กระทรวงยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 68

กระทรวงยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 68
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 68 จังหวัดสิงห์บุรี และยุติธรรมพบประชาชน” ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ พิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 5 ศูนย์ ภายในงานมีบูธนิทรรศการกิจกรรมหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรีและสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่มารับเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนฟ้อง และหลังฟ้อง มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ รัฐบาลโดยการนำ ของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ ได้แก่ หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อรถ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล กระทรวงยุติธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขหนี้สินและมีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ได้ร่วมมือกันที่จะอำนวยความยุติธรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งก่อนฟ้องและหลังบังคับคดี ด้วยการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนขึ้น โดยครั้งแรกได้จัดไปแล้วที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจัดขึ้นทั่วประเทศ ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 68 ที่จังหวัดสิงห์บุรี