ประจวบคีรีขันธ์ กอ.รมน.จังหวัดร่วมกันคุมประพฤติ จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร่วมกันคุมประพฤติ จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

วันที่ 4 ส.ค.65 พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 5 โดยมี น.ส.ภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ คณะทำงานประจำค่ายศูนย์ขวัญของแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 38 คน

โครงการนี้มีกระบวนการให้ความรู้บำบัดฟื้นฟูแบบกลุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทางที่เหมาะสม และส่งเสริมทักษะด้านการอาชีพในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินเพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ณัฐธภพ​ พันสาย​ /ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน