อ่างทอง วัดสว่างอารมณ์จัดสร้างพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล

วัดดังอ่างทองจัดสร้างพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล สร้างขวัญกำลังใจแด่พุทธศาสนิกชน และพระสงฆ์ สามเณร ต้านไวรัส โควิด – 19
เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. บริเวณวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูโอภาสธรรมมาภิรม เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ได้จัดพิธีบวงสรวงและเบิกพระเนตร พระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล ซึ่งพระพุทธรูปปางนี้เป็นหนึ่งใน หลายๆปางของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธลักษณะที่จะแตกต่างกับหลายๆ ปางและไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักคาดว่าในประเทศไทยนั้นคงมีผู้จัดสร้างไว้น้อยมาก

 

 

พระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธเท่าที่ทราบ มีอยู่ 5 วัด และมีอยู่ที่โรงพยาบาล สถานปฏิบัติธรรมบางแห่งเท่านั้น ซึ่งองค์นี้ก็เป็นอีก 1 องค์ที่จัดสร้างด้วยปูนปั้นซึ่งมีขนาดใหญ่ มีแท่นและฐานเป็นดอกบัวรัศมีกว้าง 5 เมตรส่วนองค์พระอริยาบถนั่งในดอกบัวจากฐานดอกบัวถึงเศียรสูง 3 เมตรโดยรูปแบบของพระพุทธรูปปางนี้จะเห็นมี 2 อริยาบถได้แก่อิริยาบถยืน และนั่งส่วนอริยาบถนั่งนั้น พระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระพุทธรูปจะอยู่ในท่าอุ้มพระภิกษุ นั่งชันพระชานุขวา มีพระภิกษุนอนอยู่ที่พระเพลา โดยที่พระหัตถ์ขวาประคองหัวของภิกษุอาพาธ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายประคองมือซ้ายของภิกษุเอาไว้ ส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงพุทธประวัติตอนหนึ่ง เล่าถึงพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรคท้องร่วงในสมัยพุทะกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรจึงตรัสถามถึงโรค จึงทราบว่าพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรคท้องร่วง และไม่มีผู้ใดพยาบาลภิกษุรูปนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ไปตักน้ำมา เมื่อนำน้ำมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงประคองภิกษุรูปนั้นทางศีรษะแล้วทำความสะอาดร่างกายภิกษุผู้อาพาธโดยมีพระอานนท์คอยช่วยเหลือ เมื่อเรียบร้อยแล้ว พระพุทธองค์ทรงสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์และได้สอบถามภิกษุทั้งหลายถึงสาเหตุที่ไม่มีผู้ใดพยาบาลภิกษุรูปนี้ จนได้คำตอบว่า เพราะพระภิกษุรูปนั้นไม่เคยอุปการะดูแลภิกษุใด จึงไม่มีใครพยาบาลภิกษุนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ช่วยเหลือดุแลกันจึงเป็นเหตุของพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาล

พระครูโอภาสธรรมาภิรม (หลวงพ่อเสนาะ ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า การที่อาตมานั้นได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหวล ภูริภัทโท เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกจิชื่อดัง ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้ว แต่ก่อนนั้นหลวงพ่อหวล ภูริภัทโท จะมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เป็นประจำเหตุเพราะว่าหลวงพ่อหวล นั้นเป็นคนที่มีพื้นเพบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง แห่งนี้ เดิมชื่อนายหวล นามสกุล การเกตุ
ซึ่งอาตมาก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหวล เป็นเนืองนิตย์ ตอนหนึ่งหลวงพ่อหวล ได้ปรารภกับอาตมาถึงเรื่องการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ แต่ท้ายสุดแล้วท่านก็มรณภาพไปเสียก่อน อาตมาเป็นศิษย์เห็นความตั้งใจและเจตนาของหลวงพ่อหวล อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จึงรับมาดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นการสักการะหรือตอบแทนผู้มีพระคุณ (ครูบา อาจารย์ ) อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบารมี สร้างขวัญและเป็นกำลังใจ ให้พุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์โลกโดยรวม อีกทั้งประเทศไทยของเรา ก็อยู่ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 อาตมาจึงได้คิดและดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางปฐมพยาบาลองค์นี้ขึ้นมา

พิธีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเช้านั้นเป็นพิธี บวงสรวง (พาหม์ ) ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 17.00 น. มีพิธีเจริญพุทธมนต์ และเวลา 18.00 น.พิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต 8 ทิศดังนี้ 1 พระครูวิสุทธิชัยคุณ (หลวงพ่อสะอาด) วัดมหานาม อำเภอไชโย อ่างทอง 2 พระครูปัญญาประโชต (หลวงพ่อพายัพ) วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 3 พระครู ปกาสิตธรรมคุณ (หลวงพ่อสุวรรณ) วัดยางห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา อ่างทอง 4 พระครูวิเศษชัยวัฒน์ (หลวงพ่อเสวย) วัดชัยมงคล อำเภอเมือง อ่างทอง 5 พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ (หลวงพ่อแก๊ส) วัดห้วยเจริญสุข สิงห์บุรี 6 เจ้าอธิการสมศักดิ์ สุวณฺโณ วัดสุวรรณราชหงส์ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 7 พระครูสันติกัลยาณคุณ (หลวงพ่อแก่) วัดใหม่ (กบเจา) อยุธยา 8 .พระครูโอภาสธรรมาภิรม (หลวงพ่อเสนาะ) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น.เป็นการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 108 รูปในการนี้ผู้ที่จะร่วมพิธี หรือพระภิกษุสงฆ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง เว้นระยะห่างเป็นไปตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด- 19
สาทร คชวงษ์ / อ่างทอง / รายงาน