อ่างทอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อ่างทอง  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองร่วมกับพระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วยนางสาว เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ ศาลจังหวัดอ่างทอง ทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์


การดำเนินโครงการฯเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระโอกาสที่สำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกัน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป
โครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาธรรมไตรวัดนางของวัดนางในธัมมิการาม
กิจกรรมที่ 2 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณพระอุโบสถและภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบของวัด

สาทร คชวงษ์ / รายงาน