สิงห์บุรี แม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องบริโภคและข้าวสารให้กับบุคลากร และผู้ป่วย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องบริโภคและข้าวสาร 20 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค พร้อมแอลกอฮอล์แกลลอน ๆ ละ 20 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ให้กับบุคลากร และผู้ป่วยในศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากโรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร 1994 และเครื่องบริโภคจากห้างเทสโก้โลตัส สาขาสิงห์บุรี