สมุทรปราการ  แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร

สมุทรปราการ   ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ของนักเรียนนายเรือ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1630 น. พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 และเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ตรวจเยี่ยมการฝึกการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

โดยพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 ฯ ได้เดินทางถึงโรงเรียนนายเรือถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอนุสาวรีย์พระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังสนามฝึกโรงเรียนนายเรือ เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหารฯ ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ซึ่งทำการฝึกในหัวข้อ ระเบียบการนำหน่วย และพื้นฐานการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก โดยมี กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยดำเนินการฝึก
************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925