สิงห์บุรี ผู้ว่าฯนำหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.45 น.
นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมหน่วยงานราชการ และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
ออกให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วย
ณ วัดระนาม หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรีโดยมี นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภออินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชน

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น