ตรัง ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตลาดเสริมสุขเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า

ตรัง  ผู้ว่าฯพร้อมคณะ ลงพื้นที่เดินตลาดเสริมสุข(ตลาดนัดควนหนังขำ) เยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า พร้อมแจกแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือ ชื่นชมเจ้าของตลาด และประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ที่ตลาดเสริมสุข เขตเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วย นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอห้วยยอด นายอุดม ใส้เพี้ย สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด, นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด, นางประไพ ปัญญาศิริ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง, นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า บริเวณตลาดเสริมสุข (ตลาดนัดควนหนังขำ) ซึ่งเป็นตลาดนัดเอกชน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะได้แจกแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และถุงมือ แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายตลาด พร้อมทั้งทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้า ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ชื่นชมเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้าตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจำหน่ายสินค้าได้แสดงตนด้วยการห้อยบัตรรับรองผ่านการตรวจATKทุกร้านค้า พร้อมทั้งใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย และจัดวางเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับลูกหน้าร้านตัวเองทุกร้าน ซึ่งตลาดเสริมสุขมีแผงค้าขายประมาณ 424 แผง ก่อนหน้านี้ได้ทำการปิดตลาด เนื่องจากมีพ่อค้า แม่ค้าติดเชื้อโควิด -19 การเปิดตลาดนั้นเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และพบว่ามีพ่อค้า แม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประชาชนก็มาซื้อสินค้ากันบางตา


นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็ทราบว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้าบางรายยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าของตลาดให้พ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 รองรับโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้อุ่นใจ คลายความวิตกกังวล และมีความปลอดภัยเมื่อมาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดมากขึ้น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง