เชียงใหม่ แตกตื่นสื่อออกข่าวโควิดไม่จริง

แตกตื่นสื่อออกข่าวโควิดไม่จริง
15กันยายน2564 เวลา1300น
“ไม่จริงเด็กไม่ติดเชื้อโควิด ตรวจสารคัดหลั่งที่โรงพยาบาลปลอดภัย ผลเป็นลบ”จากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ทางอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายเชิงรุกในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ในพื้นที่ให้ทุกหน่วยงานราชการเฝ้าระวังและร่วมมือกันแก้ปัญหาในเชิงรุก ในวันนี้15กันยายน2564 มีข่าวว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จำนวน1คน มาจากพื้นที่เสี่ยง มาขอรับเงินเยียวยา ที่ทางรัฐาบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

ซึ่งทางโรงเรียนวัดป่าแดง ได้จัดระบบป้องกัน ตามกฏระเบียบของ ศบค เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กับทั้งครูผู้จ่ายเงินและนักเรียนกับผู้ปกครองทุกๆคน ที่มารอรับเงิน โดยทางนายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้อยุ่คอยกำกับดูแลตลอดวัน มีข่าวว่าเด็กชาย คนหนึ่ง พร้อมพ่อมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อมารับเงิน และทางสื่อวิทยุบางคลื่นได้ออกข่าว และเป็นเหตุให้ให้ชาวบ้านตื่นตระหนก กลัวการแพร่ระบาด ทางนายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดงและนางจินตนา ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง และ นส.ปริชาติ ไชยสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ได้นำชุดตรวจATKมาตรวจคณะครูเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งหมดจำนวน17คนที่มาปฏิบัติงาน

ในวันที่6กันยายน2564 ผลตรวจออกมาเป็นลบ ไม่มีใครติดเชื้อปลอดภัยทุกคน แต่ทางโรงพยาบาลไชยปราการจะตรวจคนในพื้นที่เสี่ยงในวันที่16กันยายน2564 นายแสงชัย ภิรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ได้ให้ครูบุคลากร ทุกคนเข้าตรวจอีกครั้ง เพื่อความสบายใจต่อชาวบ้านในพื้นที่ แต่ได้สั่งครูทุกคนใส่แมสในบ้าน ในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและคนอื่น”ทั้งที่คณะครูบุคลากรทั้งหมดไม่มีใครติดเชื้อ”ปลอดภัยทั้งหมดแต่ให้ไปตรวจซ้ำเพื่อความสบายใจทั้งตัวเอง คนอื่นๆและชาวบ้านให้ทุกฝ่ายสบายใจ มั่นใจ และขอแจ้งชาวบ้านตลอดผู้ปกครองทราบว่า ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม ศบค การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด ในวันที่6กันยายน2564เด็กและผู้ปกครองที่มารับเงินเยียวยาทุกคนได้ใส่แมส ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้งใช้แจลแอลกอฮอล์ ล้างมือทุกคน ที่มารับเงิน ส่วนเด็กชายและผู้ปกครองที่มารับเงินจะเขียนเอกสารและรับเงินใช้เวลาไม่เกิน2นาที
ขอแจ้งว่าครูทุกคนตรวจสารคัดหลังATKแล้วผลเป็นลบและปลอดภัยทุกคน ขอประชาชนชาวบ้านในพื้นที่สบายใจได้ ครูและเด็กที่กล่าวถึงตรวจแล้วผลเป็นลบ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ แสงสงค์ ข่าว