นครปฐม    หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม บรรยายธรรมขอให้ผู้หลงผิดติดยา กลับตัวมาเป็นประชาชนที่ทำดีด้วยหัวใจ

นครปฐม     หลวงพี่น้ำฝน

Read more

อุบลราชธานี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านยึดหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด

อุบลราชธานี อาสาสมัครเกษ

Read more

ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังจัดงานวันข้าวโพดหวานนาพละ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ

Read more

กาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 จัดพิธีงานวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 9 ครบรอบ 48 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

กาญจนบุรี กองพลทหารราบที

Read more

อธิบดี สถ.นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่จ.สกลนครให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติ

อธิบดี สถ. นำทีมจิตอาสา

Read more