อำนาจ​เจริญ​   โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อำนาจ​เจริญ​   โครงการปล

Read more