นครปฐม จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นครปฐม จัดพิธีถวายพานพุ่

Read more