หลวงพี่น้ำฝนจัดพิธีใหญ่ เปิดจุดใหม่ ขอโชคกุมารสมบัติวัดไผ่ล้อม เปิดจุดธูปครั้งแรกรอบ 19 ปี

หลวงพี่น้ำฝนจัดพิธีใหญ่

Read more